Na kosmetykach często znajdują się różne informacje, symbole, czy ostrzeżenia przedstawione graficznie. Chcąc być świadomym konsumentem (a wierzę, że chcecie;)) musimy znać takie symbole, żeby wiedzieć, co producent chce nam przekazać oraz jak najlepiej korzystać z danego  produktu.

Zacznijmy od informacji obowiązkowych. 

Na każdym kosmetyku musi oczywiście być podana nazwa handlowa kosmetyku oraz nazwa i adres producenta. Jeżeli jest możliwość identyfikacji marki w skróconej wersji informacji, to jak najbardziej producent może jej użyć. Jeżeli natomiast podaje się kilka adresów, to jeden z nich musi być podkreślony – ten, w którym przechowuje się dokumentacja kosmetyku (np. receptura, wyniki badań mikrobiologicznych). Jeśli kosmetyk jest produkowany poza granicami UE to wymagane jest podanie nazwy państwa z którego pochodzi.

Obowiązkową informacją jest także ta dotycząca ilości nominalnej, czyli po prostu ilości kosmetyku w opakowaniu. Podawana jest w mililitrach (ml) lub gramach (g).

Są natomiast pewne wyjątki. Taka informacja nie musi być podana na:

  • produktach zawierających mniej niż 5 g lub 5 ml kosmetyku,
  • bezpłatnych próbkach i opakowaniach jednorazowego użytku.

Data minimalnej trwałości produktu poprzedzana jest znanymi pewnie wszystkim słowami: „Najlepiej zużyć przed końcem:” lub symbolem klepsydry. Data podawana jest w kolejności: dzień, miesiąc, rok lub tylko miesiąc, rok.

trwałość kosmetyków

Taka informacja musi obowiązkowo znaleźć się na kosmetykach, których trwałość wynosi mniej niż 30 miesięcy.

Jeżeli termin trwałości jest dłuższy, to wówczas na opakowaniu musi się znaleźć symbol PAO (otwarty słoiczek):

2

W czasie do tego terminu producent gwarantuje nam bezpieczeństwo używania produktu oraz zachowanie właściwości produktu.

Są produkty, na których nie musi stosować się ani terminu trwałości ani symbolu PAO. Są to kosmetyki w opakowaniach jednorazowego użytku, produkty zapakowane w opakowania, w których masa produktu nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym (np. wyroby aerozolowe) oraz produkty, w przypadku których nie zachodzi ryzyko pogorszenia się ich jakości i bezpieczeństwa (stabilne pod względem mikrobiologicznym, fizycznym i chemicznym).

Orientacyjne zakresy terminów poszczególnych kosmetyków:

  • tusz do rzęs: 3 – 12 miesięcy
  • krem: 3 – 24 miesięcy
  • tonik: 6 – 12 miesięcy
  • podkład: 12 – 24 miesięcy
  • kosmetyki do włosów: do 24 miesięcy
  • pudry, cienie, róże: do 36 miesięcy

 

Wykaz składników, to informacja obowiązkowa, ale niekoniecznie musi znajdować się bezpośrednio na kosmetyku (może np. na opakowaniu zewnętrznym, czy ulotce).

Składniki w wykazie wymienia się w porządku malejącym według masy w momencie ich dodawania do kosmetyku:

  • składniki o stężeniu wyższym niż 1 % podawane są w kolejności według malejącej masy (składnik, który występuje w kosmetyku w największym stężeniu jest wymieniony jako pierwszy),
  • składniki o stężeniu niższym niż 1 % podawane są w kolejności dowolnej po składnikach, których stężenie przekracza 1%.

Skład kosmetyku podawany jest według nazw INCI czyli międzynarodowego nazewnictwa składników kosmetycznych. Jeżeli pojawiają się tzw. potencjalne alergeny (czyli 26 składników kompozycji zapachowych, które u osób szczególnie wrażliwych mogą wywoływać uczulenia), to musi pojawić się informacja o nich w składzie.

Znak „nietestowany na zwierzętach”

Symbol jest coraz rzadziej umieszczany na etykietach kosmetyków, ponieważ od 2004 roku w UE obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Dotyczy to również  poszczególnych składników wszystkich kosmetyków.

Ale! Nie istnieją praktycznie substancje, które nigdy nie zostały przetestowane na zwierzętach – ocena bezpieczeństwa wszystkich produktów kosmetycznych oparta jest na danych uzyskanych na zwierzętach w przeszłości.

Znak nie jest regulowany żadnym aktem prawnym i może mieć różny kształt.

6

Szczególne ostrzeżenia (informacja obowiązkowa w niektórych przypadkach)

Na opakowaniach niektórych kosmetyków umieszczane są dodatkowe ostrzeżenia, np. „chronić oczy”, „nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat”, ,, produkt łatwopalny„. Są one wymagane w przypadku niektórych typów produktów lub stosowania niektórych składników.

5

Produkt łatwopalny

Znak stosowany głównie na opakowaniach wyrobów aerozolowych. Oznacza, że zawartość opakowania aerozolu jest łatwopalna lub skrajnie łatwopalna.

Symbol „ręki na książce”

reka-z-ksiazka

Stosowany zazwyczaj w przypadkach, gdy opakowanie wewnętrzne lub zewnętrzne jest za małe, aby zamieścić na nim wszystkie niezbędne informacje. Taki symbol jest obowiązkowy, jeżeli informacje zawarte na ulotce wewnątrz opakowania są obowiązkowe (np. skład produktu), a nie pojawiły się na kosmetyku. Świadomi konsumenci przed użyciem produktu czytają oczywiście całą ulotkę :)

Symbol UVA

Stosowany tylko na na opakowaniach kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej. Produkt oznakowany tym symbolem spełnia zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie skuteczności ochrony przed promieniowaniem UVA. Obecnie wszystkie kosmetyki przeciwsłoneczne powinny je spełniać.

7

Symbol  ,,zielony punkt”  oznacza, że producent ma obowiązek recyklingu opakowania. W praktyce oznaczenie to informuje, że producent ma podpisaną umowę z organizacją odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, która jednocześnie posiada licencję na używanie tego znaku. Znak ten często niesłusznie kojarzony jest z  ekologicznością produktu.

8

Symbol ,,e” oznacza, że podczas paczkowania towaru producent skorzystał z uznaniowego standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcyjnym (podawany jest przy zawartości nominalnej produktu [g] lub [ml]).

9

Symbol „odwrócony epsilon” dotyczy produktów aerozolowych i jest gwarancją spełnienia polskich i europejskich wymagań stawianych tego typu wyrobom. Oznacza butelkę miarową o określonej pojemności.

10

Oznakowanie materiału: znaki „ALU’ i „PET”:

11

symbol oznacza, że opakowanie wykonano z aluminium,

12

 opakowanie wykonano z politereftalanu etylenu.

Inne skróty, które mogą wystąpić na opakowaniach to np. LDPE (low density polyethylene), HDPE (high density polyethylene.

Symbol „dbaj o czystość”

13

oznacza, że po zużyciu produktu opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego kosza,  gdyż przeznaczone jest do odzysku.

 

Symbol obowiązkowy na wyrobach aerozolowych:

list-ozn

Stosowany na opakowaniach aerozoli – oznacza zgodność z obowiązującym ustawodawstwem.

oraz:

list-ozn (1)

 Oznacza całkowitą pojemność opakowania podaną w mililitrach (również tylko na produktach aerozolowych).

Znaki kosmetyku naturalnego, np.:

list-ozn (2)

Znak kosmetyku naturalnego przyznawany odpłatnie przez niemiecką organizację BDIH. Oznacza, że produkt spełnia kryteria BDIH w zakresie składu i produkcji kosmetyków naturalnych.

list-ozn (3)

Znak kosmetyku naturalnego lub organicznego przyznawany przez organizację International Natural & Organic Cosmetics Association. Oznacza, że produkt spełnia kryteria NaTrue w zakresie składu i produkcji kosmetyków naturalnych i organicznych.

list-ozn (4)

Znak przyznawany odpłatnie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Jest przyznawany dla certyfikowanych kosmetyków naturalnych.

pobrane

Symbol wprowadzony przez Unię Europejską. Oznacza produkty, które nie tylko same są bezpieczne dla środowiska, ale także w procesie ich wytwarzania zachowywane zostały normy ekologiczne.

 

Uff, troszkę się tego zebrało, ale mam nadzieję, że teraz już żadna etykietka nie będzie miała przed Wami i mną żadnych tajemnic;)